Privacyverklaring

Flowmotive V.O.F is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij zijn

Flowmotive!

Onze contactgegevens:

  • Flowmotive V.O.F
  • KvK-nummer: 59921633
  • 6716 AD, Lorentzstraat 4b, Ede
  • 3021 GV, Nieuwe Binnenweg 310, Rotterdam

Naam: Marco Ketel
Telefoonnummer: 06-15015218

Naam: Giel-Jan Visser
Telefoonnummer: 06-42715383

Cookies

Wij delen graag koekjes uit, vergezeld van een kop koffie bij ons op kantoor. Persoonlijke informatie horen we ook graag echt persoonlijk, met ruimte voor nuance en emotie.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (zoals de weergave van Instagram posts, video’s en afbeeldingen). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud bijhouden, inclusief het bijhouden van je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door je gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Sollicitaties

Via een webformulier is het mogelijk om bij ons te solliciteren. Wij verzamelen en verwerken de gegevens van sollicitanten. De gegevens, die ons worden toegestuurd, bewaren wij voor zolang als nodig is voor de beantwoording en afhandeling van de sollicitatie.
Uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Wij raden je aan kennis te nemen van de privacyverklaring van deze partner, welke te vinden is op diens website of bij de partner op te vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk op dit verzoek reageren. Het verzoek kan verstuurd worden via e-mail of brief naar de bovenstaande contactgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Privacybeleid

Wij behouden het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van persoonsgegevens. Hiervoor kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Grote plannen?
Bel ons!

© 2024 · Flowmotive