PARTNERS

Partners van Flowmotive

Navigators Studentenvereniging Ede

Wij zijn sponsor van NSEde. Wij hebben veel studenten in dienst, een groot aantal van hen zit bij deze studentenvereniging. Hun missionaire gedachtegang waarin zij Jezus kennen en hem bekend maken spreekt ons erg aan. Wij zijn daarom ook trots op onze samenwerking en hopen dat NSEde nog maar lang een stabiele pilaar mag zijn voor studenten in Ede en omgeving.

 

Deelauto Kenhem

In de wijk Kernhem staan twee deelauto’s waar de wijk gebruik van kan maken. De winst van deze auto’s wordt teruggeven aan de wijk om o.a. jeugdwerk, zorg en zingeving te realiseren. Wij vinden de deeleconomie erg belangrijk en sponsoren van harte dit initiatief van Kernhem.

Youth for Christ Ede

Youth for Christ Ede zoekt jongeren in Ede op en biedt hen een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Door de jongeren bij hun activiteiten te betrekken, ontstaat er een gave beweging onder jongeren om respectvol en open met elkaar om te gaan. Er ontstaat een sfeer waarin men elkaar opbouwt en de jongeren oog voor zichzelf en elkaar hebben.

Netwerk Dien je Stad 

Nederland is misschien wel welvarender dan ooit. Vreemd genoeg worden we daar niet gelukkiger van. Dat komt onder andere omdat de eenzaamheid bij ouderen blijft toenemen. Dien je Stad spant zich in om jongeren te verbinden met Edenaren die eenzaam of hulpbehoevend zijn. Denk aan het opknappen van een tuin, helpen met verhuizen of simpelweg het bieden van gezelschap door het drinken van een kopje thee.